Re: Zagranica


Helmut Herakliusz van der Pohl
 

Polecam poczciwie NEET lifestyle ^^
Brzmi nieźle, martwi późniejszy NINJA lifestyle.

Btw. polskie IP odzyskane, RiGCz czy rak?

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.