Re: Zagranica


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 04.05.2019 o 01:08, Akrypa Ali Shariati pisze:
Myślę, że ważnym sukcesem jest to, że dzięki mnie towarzyszka nie wpadła w szpony heteryzmu. ^^
Za późno. Kilka lat temu przez parę miesięcy byłam w związku małżeńskim z MAPem.

Oczywiście jak każde małżeństwo heteroseksualne okazało się ono kompletną porażką.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.