Re: Zagranica


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

Translacja na ten okropny sarmacki:

Cóż za obrzydliwa syuacja, Wandejskie Towarzystwo z zabójcą Republiki
Baridas... Nie mieć serca dla tego w tak trudnej sytuacji kraju...
Proszę złożyć samokrytykę natychmiast!

--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.