Re: Zagranica


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 06.05.2019 o 15:06, Ola Kaarina Isadora Hughson pisze:
Translacja na ten okropny sarmacki:
Cóż za obrzydliwa syuacja
No nie wiem co mnie wtedy skłoniło do tego ślubu. Desperacja?

Proszę złożyć samokrytykę natychmiast!
Składam.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.