Re: Zagranica

Akrypa Ali Shariati
 

Towarzyszu Pupka,
lepiej zróbcie coś bo towarzyszka Polyna się o was martwi. :c

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.