Re: Świecczynia Żenady


Akrypa Ali Shariati
 

Gdy wybija godzina konkretna ale nie ustalona, Akrypa odpowiada na zapytaną kwestie krótko acz treściwie gdyż rozwlekanie spraw ponad miarę nie jest zwyczajem w rewolucyjnej północnej Bialenii:
Warɤat! (Bialeńskie "tak")

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.