Re: Świecczynia Żenady


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 13.05.2019 o 22:53, Alojzy Pupka pisze:
Dlatego, prawda, zebraliśmy się tu dziś, żeby usłyszeć publicznie wasz
deklaracjon, Towarzyszki, czy ślubujecie sobie i Wandzie, libe, troje
i erliśkajt? Czy wasz chonor oznaczać będzie wierność?
Tak, oczywiście, z całą pewnością.

Świadoma praw i obowiązków, ale też i przyjemności, wynikających z zawarcia małżeństwa uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z Akrypą Ali Shariati i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe, trwałe, zajebiste i w ogóle. Tak mi dopomóż Wando, Żenado oraz wszyscy świeccy.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.