Re: Świecczynia Żenady


Akrypa Ali Shariati
 

Woror i Wypierdalać Ojcze Świeccki!

Jak świętować tak (pod)wiosną chwile?

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.