Re: Świecczynia Żenady


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 13.05.2019 o 23:32, Akrypa Ali Shariati pisze:
Czy moja towarzyszka frał Polyna oprowadzi mnie po Placu Żenady?
Oczywiście, czemu by nie.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.