Chyba mnie kanonizowali w Bialenii

Polyna <polyna@...>
 

http://spolecznosc.bialenia.org.pl/showthread.php?tid=318

Chociaż pisałam im że nie, ale się mnie nie posłuchali.

Mimo to, chcę zapewnić wszystkich że swojej wiary nie zmieniałam i nadal deklaruję swoją przynależność do (kulturowego) wandyzmu.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.