Zrobiłam mema, może śmieszny, może nie


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

wersja PL -> https://u.wandystan.eu/xtzyna.jpg
wersja EN -> https://u.wandystan.eu/lwnhlr.jpg

--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.