Krótki (mon-fasz. Concise) Raport O Ilości Obywateli Mandragoratu Wandystanu Oraz Planowanych Działaniach Aby To Ogarnąć.

Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

Towarzysze!

Przejdę do meritum. Obecnie według systemów informatycznych MW
obywatelstwo posiada 6 Towarzyszy i 2 Towarzyszki,z czego:
1. Nie byłam w stanie znaleźć w archiwach DP postanowienia o nadaniu
obywatelstwa Towarzyszowi Helmutowi Walteryczowi, wobec czego na
potrzeby w/w uznaje się go jako kandydata do honorowego obywatelstwa -
patrz niżej;
2. Towarzysz Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar został obywatelstwa
pozbawiony postanowieniem z 5 sierpnia 2018;

Ponad to, według postanowienia z 13 lipca 2015, wraz z postanowieniem
z dnia 2 października 2016, trzech Towarzyszy posiada obywatelstwa w
zawieszeniu. Są to Katiuszyn Rewoluty Lepki, Grigorij Wmordechuj
Anielewicz i Defloriusz Dyman Wander.

Wielu z was uznaje zapewne, że chuj kurwa jebać Sarmację. Ja jednak,
aby wnieść trochę nowej jakości, na potrzeby poniższego uznałam
wszystkie obywatelstwa, co do których nie było postanowienia o
zrzeczeniu się/odebraniu, lub takowego nie mogłam znaleźć, jako wciąż
obowiązujące. (inb4 izraelskie Prawo Powrotu)
W Konsytyucji Mandragoratu Wandystanu nie ma nic o tym, aby
obywatelstwa wydane w czasie inkorporacji bądź wolności poprzednich
były nieważne; wykreślonego sformułowania o zgodności z prawem II
Księstwa Sarmacji nie należy traktować na równi też względem
urzędowych postanowień, które, choć wyczerpują znamiona prawa, nie
zawierają się w kanonie ustawa-rozporządzenie-edykt.

W związku z czym, obywatelstwo Wandystanu posiada t e o r e t y c z n
i e dodatkowo 56 Towarzyszy i 8 Towarzyszek.
Jako, że obecnie, od wielu lat w dobrym tonie jest zmieniać dane
osobowe średnio raz na pikosekundę, wśród w/w mogą być osoby z
aktywnymi obywatelstwami, bądź - o zgrozo - powtarzające się.

WANDOCENTRYCZNY MODEL V-KOSMOSU
Zamierzam skonsultować listę w/w dawnych obywatelstw z Towarzyszem
Alojzym Pupką, po czym:
1. Wezwę w/w Towarzyszy i Towarzyszki ma LDMW i na łamach Wandei Ludu
do wykazania aktywności przed końcem roku 2019.
2. Wezwani zostaną według danych posiadanych w najnowszym
postanowieniu o przyznaniu bądź przywróceniu obywatelstwa.
3. 1 stycznia 2020, w przypadku braku aktywności,:
3.1. Opublikuję postanowienie o odebraniu obywatelstwa w/w, za wyjątkiem:
3.2. osób ewidentnie zasłużonych dla Mandragoratu Wandystanu, którym,
w przypadku nieposiadania obywatelstwa według systemów MW, zostanie
ono nadane jako honorowe;
3.3. osób wykazujących aktywność, zostanie im obywatelstwo przywrócone.

--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.