Re: Krótki (mon-fasz. Concise) Raport O Ilości Obywateli Mandragoratu Wandystanu Oraz Planowanych Działaniach Aby To Ogarnąć.

Helmut Walterycz
 

W dniu 13.06.2019 o 04:41, Ola Kaarina Isadora Hughson pisze:
Towarzysze!

Przejdę do meritum. Obecnie według systemów informatycznych MW
obywatelstwo posiada 6 Towarzyszy i 2 Towarzyszki,z czego:
1. Nie byłam w stanie znaleźć w archiwach DP postanowienia o nadaniu
obywatelstwa Towarzyszowi Helmutowi Walteryczowi, wobec czego na
potrzeby w/w uznaje się go jako kandydata do honorowego obywatelstwa -
patrz niżej;
Bo jam mam obywatelstwo państwa siostrzanego WRE, co było regulowane osobnymi postanowieniami i w związku z tym nigdy formalnie nie nabyłem obywatelstwa wandejskiego, niemniej mam pełne prawa obywatela. Jakoś tak.

kakaowe oczko

Bonawentura von Romocki

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.