Re: Krótki (mon-fasz. Concise) Raport O Ilości Obywateli Mandragoratu Wandystanu Oraz Planowanych Działaniach Aby To Ogarnąć.

Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

Jednakowoż w Wandei Ludu nie mam jak umieścić, gdyż ponieważ nie umie ona w znak nowego wiersza.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.