Re: POSTANOWIENIE CENZORKI nr 27 O WEZWANIU OSÓB POSIADAJĄCYCH OBYWATELSTWO MW /depuis des temps immémorial/ DO AKTYWNOŚCI.


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

wt., 18 cze 2019 o 01:03 Polyna <polyna@...> napisał(a):
Wando, jaka segregacja genderowa.

Przypominam uprzejmie że nie ma rewolucji socjalistycznej bez obalenia
genderowości.

Mnie na przykład pisanie per Towarzysz [ forma męska] mierzi, choćby z
powodu tego, że nawet język przypomina nam o byciu gorszymi z powodu
defaultowania do formy męskiej większości tego typu słów.

--
(-)Ola Kaarina Isadora Chojnacka
Цензорка Мандрагорату Вандистану

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.