Re: POSTANOWIENIE CENZORKI nr 27 O WEZWANIU OSÓB POSIADAJĄCYCH OBYWATELSTWO MW /depuis des temps immémorial/ DO AKTYWNOŚCI.


Helmut Herakliusz van der Pohl
 

Ja bym napisała po prostu „towarzyszki, towarzyszy i innych”
Towarzy+?

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.