Re: POSTANOWIENIE CENZORKI nr 28 O PRZYZNANIU ZASŁUŻONYM WANDEJCZYKOM ONEGDAJ POSIADAJĄCYM ZWYKŁE OBYWATELSTWO - HONOROWEGO


Alojzy Pupka
 

Żyjemy. Po prostu nie mamy nastrojo-trybo-chęci.
Widzę że tak jak ja w mikronacjach pracujecie przy okazji napadów chęci.
Jest to tzw. tryb standardowy (burż. default) w którym działa
większość mikronautów w wieku produkcyjnym. Takie życie podłe. Ale
grunt, to że w ogóle nastrojo-trybo-chęci[1] nie spadają do zera
absoltnego.

[1] wandne określenie, od dziś będę używać: moje nastrojo-trybo-chęci
wynoszą tej nocy ~0,8 izador, gdzie 1iz (czyt.: jedna izadora) to
niczym niepowstrzymana chęć intensywnego działania, a 0iz to tzw. zero
absolutne w którym obumiera się mikronacyjnie; w poprzednich
tygodniach oscylowałem gdzieś między 0,2-0,3iz.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.