Re: POSTANOWIENIE CENZORKI nr 27 O WEZWANIU OSÓB POSIADAJĄCYCH OBYWATELSTWO MW /depuis des temps immémorial/ DO AKTYWNOŚCI.


Alojzy Pupka
 

wt., 18 cze 2019 o 00:30 Ola Kaarina Isadora Hughson
<f.helyanvy@gmail.com> napisał(a):

Niniejszym wzywa się [..]
6. Do NATYCHMIASTOWEGO powrotu do aktywności na terytorium
Mandragoratu Wandystanu w nieprzekraczalnym terminie DO WYBICIA
PÓŁNOCY W SYLWESTRA 2019/2020.
Podpisuję się, oczywiście, pod tym wezwaniem. I o ile realistycznie
patrząc, obawiam się czy ktoś na nie odpowie (zwłaszcza skoro dotąd
nie odpowiedział), to myślę że warto jednak zawalczyć. Mamy w bazach
adresy mailowe tych towarzyszy, pewnie w niemałej części adresy mniej
lub bardziej martwe, ale spróbować rozesłać jakieś wezwanie do powrotu
zawsze można. Zwłaszcza, skoro już Towarzyszka pomęczyła się żeby tę
listę skompilować. Tylko co umieścić w treści takiego SPAMU? Jakieś
pomysły?

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.