Re: POSTANOWIENIE CENZORKI nr 29 O POZBAWIENIU OBYWATELSTWA MANDRAGORATU WANDYSTANU (R. J. Czekański, M. Miotke, P. Figiel, K. Nagisa, A. Paulista)


Alojzy Pupka
 

wt., 18 cze 2019 o 00:58 Ola Kaarina Isadora Hughson
<f.helyanvy@...> napisał(a):

4. Na w/w postanowienie przysługuje odwołanie w nieprzekraczalnym
terminie do 22 sierpnia 2019.
Będzie jakieś podsumowanie obecnego formalno-prawnego stanu
ludnościowego, skoro TERMIN ZAWITY już minął?

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.