GULEGULEGUL


Halabanacha
 

Towarzyszki i Towarzysze,

Z dniem dzisiejszym granice Illianowiczańskich Żuzów Krakozji zostają
zamknięte do odwołania.

Za powstałe utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

--
(-) Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.