Re: Wniosek o obywatelstwo


Helmut Herakliusz van der Pohl
 

https://forum.dreamland.net.pl/viewtopic.php?f=690&t=10662
Czy w związku z tym wniosek jest nadal aktualny?

(teraz piszę jak Karo, lol)

Jo.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.