POSTANOWIENIE CENZORKI nr 31 O NADANIU OBYWATELSTWA


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

1. Na podstawie art. 2 ustawy o obywatelstwie z dn. 4 VI 2015 r.
nadaję obywatelstwo Filipowi Vox na wniosek zainteresowanego.

2. Jednocześnie upomina się Towarzysza, że dofinansowania na budowę
jego Pałącu nie będzie, zmiłowania i łaski też nie będzie.

(-)Ola Kaarina Isadora Chojnacka, Cenzorka

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.