Re: GULEGULEGUL


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 03.08.2019 o 21:56, Jezus Ipanienko pisze:
Towarzyszki i Towarzysze,
Z dniem dzisiejszym granice Illianowiczańskich Żuzów Krakozji zostają
zamknięte do odwołania.
Jako osoba pełniąca zarząd komisaryczny nad Illianowiczańskimi Żuzami Krakozji, odwołuję zamknięcie granic.

Jednocześnie ze względów bezpieczeństwa, edycja przestrzeni Krakozji w SSW została ograniczona tylko do uprawnionych osób. Jeżeli ktoś chce uzyskać do niej dostęp i nie nazywa się Jezus Ipanienko ani Helmut Pohl, proszę o złożenie wniosku w tej sprawie na LDMW.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.