Re: GULEGULEGUL


filip@vox.int.pl
 

To ja mogeTemat: Re: [wandystan] GULEGULEGULData: 2019-08-19 16:30Nadawca: "Polyna" Adresat: wandystan@wandystan.groups.io; > W dniu 03.08.2019 o 21:56, Jezus Ipanienko pisze:
> > Towarzyszki i Towarzysze,
> >
> > Z dniem dzisiejszym granice Illianowiczańskich Żuzów Krakozji zostają
> > zamknięte do odwołania.
>
> Jako osoba pełniąca zarząd komisaryczny nad Illianowiczańskimi Żuzami
> Krakozji, odwołuję zamknięcie granic.
>
> Jednocześnie ze względów bezpieczeństwa, edycja przestrzeni Krakozji w
> SSW została ograniczona tylko do uprawnionych osób. Jeżeli ktoś chce
> uzyskać do niej dostęp i nie nazywa się Jezus Ipanienko ani Helmut Pohl,
> proszę o złożenie wniosku w tej sprawie na LDMW.
>
> --
> Paulina Laura Emilia
>
>
>
>

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.