Re: Zawiadomienie do Pretora o podejrzeniu zdrady Ojczyzny przez Jezusa Pedaela Ipanienkę-Ingawaara


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 19.08.2019 o 21:04, Jezus Ipanienko pisze:
Wgl to jest smutne w chuj, bo wbrew temu co się towarzyszcze ubzdurało
to chciałem żeby III Krakozja (nawet jednostronnie) uznawała prawnie
Wandystan jako wzór do naśladowania w budowie fał-komunizmu, a tu
Prezydentka nam takie rzeczy odwziernikowywuje. No przykre w chuj.
Przykre i smutne to jest to, że ktoś taki jak wy, osoba po której się nie spodziewałam że taki numer wywinie, którą szanowałam chociażby za to że oddała mi mój Order Pracy ze Złotą Gwiazdą™, nagle zaczyna się bawić w jakiś separatyzm za plecami Wandejczyków.

Dokładnie taki sam żal mam do niektórych osób za podobną inbę z Wysokoleśną Republiką Słowenii, tylko że tutaj akurat żadnego separatyzmu nie było – było to całkowicie nowe państwo, o całkiem nowym charakterze i narracji.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.