Re: Zawiadomienie do Pretora o podejrzeniu zdrady Ojczyzny przez Jezusa Pedaela Ipanienkę-Ingawaara

Polyna <polyna@...>
 

W dniu 19.08.2019 o 21:15, Helmut Walterycz pisze:
Kancelaria Pretora kwituje przyjęcie zawiadomienia i wzywa towarzyszy i towarzyszki o udzielanie dalszych informacji w sprawie.
Z dalszych informacji: tow. JPII zadeklarował zaprzestanie działań co do których miałam wątpliwości.

Ponieważ uważam że mikronacyjna sprawiedliwość powinna pełnić rolę restoratywną, a nie retrybutywną, wycofuję w takim przypadku zawiadomienie, a jeżeli to niemożliwe, proszę o całkowite umorzenie sprawy.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.