Re: Wandea Ludu - Radio Janusz presenta: ¡Baila como Chávez! #wandealudu


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 06.09.2019 o 21:30, Polyna pisze:
Rodzyn?
Nie?

No to nie.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.