Re: Wandea Ludu - Radio Janusz presenta: ¡Baila como Chávez! #wandealudu


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 13.09.2019 o 19:19, Helmut Walterycz pisze:
ale wypadało by spojrzeć, kto zassał.
KLdsI nie prowadzi niestety takiej ewidencji, dlatego muszę polegać wyłącznie na fidbeku.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.