Re: Wiecie co?


Alojzy Pupka
 

niedz., 15 gru 2019 o 08:32 Jezus Ipanienko <ekskomunik@...> napisał(a):

Zgłaszam się na prezydenta MW.
Towarzyszu, przyjmuję zaocznie to zgłoszenie. Wybory rozpiszę tak jak
obiecałem tow. Polynie w rozmowach prywatnych – jak skończą mi się
realne obciążenia, czyli w nadchodzącym tygodniu. Ale kandydaturę będę
traktować jako już zgłoszoną.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.