Re: Wiecie co?


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 15.12.2019 o 14:03, Alojzy Pupka pisze:
Tym bardziej smutne, że bez żadnych prób działań
Działania raczej nic by nie zaktywizowały. Już wtaczanie kamienia na górę miałoby większy success rate.

bez wstrzymania się
No właśnie się wstrzymywałam przez parę miesięcy. W tym czasie nawet Godotowi by się udało w końcu przyjść.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.