Wniosek do OeSia

Polyna <polyna@...>
 

W imieniu obywatelki Bialenii, ʿĀliji zawdżat Akrypy, zwracam się z wnioskiem do Ojca Świeckiego o wydanie jej dyspensy na dwuwierze w Wandę i Allaha.

Tow. ʿĀlija argumentuje to tym, że islam szyicki, szczególnie w jego czerwonej formie postulowanej przez dr Aliego Szariatiego, jest jak najbardziej wiarą postępową i rewolucyjną, więc nie będzie się ona zbytnio kłócić z wandyzmem.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.