Re: Wiecie co?

Polyna <polyna@...>
 

W dniu 15.12.2019 o 14:28, Alojzy Pupka pisze:
Real gniótł, długo nie miałem czasu nawet przesłuchać, a nie daję
sierpimłotków W CIEMNO :>
No w ciemno, to młody Baridajczyk daje wiecie co.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.