Re: [Zagranica] p i x e l o z a


Alojzy Pupka
 

niedz., 15 gru 2019 o 14:47 Helmut Walterycz <llll@...> napisał(a):

O jedno natomiast bym się nie bał: brugijska trawka i tak zawsze
dotrze na podwórka bloków Cracoffii...
Na szczęście jak najbardziej działa dywersyfikacja dostaw: ciągnie i
towar z Austro-Węgier, a i lokalnie da się conieco pod czujnym okiem
Służby Racji Stanu wychodować.
Towar z A-W, wysokiej jakości, zwykle dostępny jest głównie w
kosmopolitycznych miastach portowych. Ale lotne oddziały Frontu
Zielonych są zdecydowanie niedoceniane. Założona po zejściu ze sceny
politycznej Frakcja Zielonej Armii im. Salwadora Salwadoriego ma na
koncie nie tylko zakładanie wielohektarowych upraw w głębi dżungli
Perunary (jeszcze przed poszerzeniem granic), ale też bezkrwawe ataki
na lokalne rozgłośnie Radia Wandyja, które sterroryzowane musiały
niekiedy przez wiele dób puszczać na ciężkiej rotacji Hemp Gru – Zjedz
skręta. Pamiętamy te dni terroru, dobrze że tow. Keller zniszczył
betonową, bezpieczniacką pięścią to zepsucie...

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.