Re: Wiecie co?

Alojzy Pupka
 

niedz., 15 gru 2019 o 18:11 Polyna <polyna@...> napisał(a):

(...) Być może będzie tak, że dil
będzie negocjował prezydent Ipanienko z komisarzem Ipanienką (...)
To by było z jednej strony w duchu najlepszych wandejskich tradycji...
ale z drugiej może też być silnym przeciwwskazaniem w czasie kampanii
wyborczej – o ile był_a_by kontrkandydat_ka!

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.