Re: Wiecie co?

Jezus Ipanienko
 

(...) Być może będzie tak, że dil
będzie negocjował prezydent Ipanienko z komisarzem Ipanienką (...)
A można, jak najbardziej, jeszcze jak.

--
(-) Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.