System Stron Wandejskich 20190102 ‘Abd al-Fattah Abd er-Rahman Burhan’ wydany


Polyna <polyna@...>
 

Cytat dnia:

“All the hoes wanna kick it like I'm teaching judo and I'm the sensei; you ain't one I'm the template”
– Paolo Rodriguez

Zmiany w porównaniu z poprzednią wersją:

* Po wprowadzeniu zmian na stronie edycji, przeglądarka prosi teraz o potwierdzenie opuszczenia strony w przypadku zamknięcia karty lub przejścia na jakąkolwiek inną stronę.

* Strony których tytuł zaczyna się na „Szablon:” nie są wyświetlane w ogólnym spisie stron w przestrzeni, a mają swój własny spis:

https://wandystan.eu/w/list,NBN,templates

* Poprawiono sortowanie tytułów na liście stron w przestrzeni. Od teraz liczby sortowane są poprawnie, zgodnie z ich wartością (1 < 2 < 10), a nie zgodnie z tym jakie mają początkowe cyfry (1 < 10 < 2).

* Przy wyszukiwaniu tytułów na liście stron w przestrzeni można stosować symbole wieloznaczne * i ?. Przykład tego jak wszystko działa po wprowadzeniu tej i wymienionej poprzednio zmiany można zobaczyć tutaj:

https://wandystan.eu/w/list,NBN?query=K*d%3Fy

--
Polyna

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.