Re: Wstępna lista wyborców

Polyna <polyna@...>
 

W dniu 07.01.2020 o 03:18, Alojzy Pupka pisze:
Tym razem przystępuję do tego
zadania w nieco trudniejszych niż zwykle okolicznościach. Po pierwsze:
w którymś momencie gdzieś zgubiły się w rejestrze wartości ustalające
kto posiada obywatelstwo aktywne, a kto pasywne. Potem zaś lista
obywateli w bazach nie była aktualizowana.
Hmmmmm, trzeba będzie zaktualizować to wszystko po ustaleniu całej tej listy. I w końcu napisać panel cenzorski dla Cenzorki.

Wszystkich proszę o pomoc w weryfikacji tego stanu rzeczy, a tow.
Ipanienkę – o zawnioskowanie o nadanie obywatelstwa (o ile oczywiście
go chce), bo byłem przekonany że je ma i podejrzewam że on też.
Oh shit, a już miałam nadzieję na bitwę pomiędzy tow. Ipanienką, a tow. Chojnacką. No ale w takim razie spodziewać się należy #OKIC2020 (zresztą jej chciałam dać swój endorsement).

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.