Re: Wstępna lista wyborców


Prezerwatyw Tradycja Radziecki
 

Czołem Helmut,

Tow. Michaelus, jako działacz sportowy (Synowie Wandy i Żółta Wanda
Gagariny) to nadal obywatel jakoś aktywny...
No ostatnim postanowieniem Cenzory już nie jest obywatelem.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.