Re: Wstępna lista wyborców

Polyna <polyna@...>
 

W dniu 07.01.2020 o 05:56, Ola Kaarina Isadora Hughson pisze:
Nawet monarchofaszystowski Baridas miał. Szejm.
Wandystan też miał.

https://old.wandystan.eu/muzeum/cenzura/lista.php

Ale on był do starego systemu.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.