Re: Wstępna lista wyborców


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 07.01.2020 o 03:30, Polyna pisze:
Hmmmmm, trzeba będzie zaktualizować to wszystko po ustaleniu całej tej listy. I w końcu napisać panel cenzorski dla Cenzorki.
Na razie zaktualizowałam na postawie tego, co napisał tow. Pupka, i zaimplementowałam w końcu możliwość zmiany obywatelstwa przez cenzora.

Towarzyszka Cenzorka (oraz administratorzy systemu) powinna teraz móc widzieć na stronie profilu mieszkańca (np. <https://wandystan.eu/w/profile,1>) listę rozwijaną, za pomocą której można status obywatelstwa zmienić. Wyglądać powinno to tak:

https://u.wandystan.eu/uwvhg.png

Jeżeli tego nie widać, proszę tow. Olę o zgłoszenie mi tego na LDMW.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.