Ostatni List Dalajwandy do Ojcoświeckistów


Prezerwatyw Tradycja Radziecki
 

Geliebte Genossen!

Croczne majty! *Co? Nie. Nie!* Mroczne cajty! Mroczny zeit nastał dla ludu wandowego. Upadek moralny. Heteroseksualismus. Zupa szczawiowa. Ale przyjdzie jeszcze świt. Jutrzenka. I Socjogram. Zaprawdę powiadam zi - nic nie może przecież ewig trwać! Jak słusznie nam Kodeks Świecki predigt w swoim artikielu 69 - są limesy, których przekraczać nie wolno.

Iś drehe miś zu do Ojca Świeckiego, który jest dziś najdłużej sprawującym swą funkcję w historii - Weitlisie Vater! Pięcioletni wandyfikat jest godny podziwu, ale na litość Wandy, niśt mehr! To samo tyczy się i mejne dalajwandowania. Choć może i czas bardzo nie sprzyja, ale kiedyś konklawe ogłosić trzeba a Ducha Świeckiego odnowić, choćby - jeżeli takoż Wszechczas wyrzecze - i w tym samym ciele. A jeśli nie, to w innym.

I jak powiedział lata temu archiksięć Ivo Karakachanow - "Nie lękajcie się!", tak też i ja mówię wprost - Ojcze Świecki, hab niemals Angst! Zrób co do Ciebie należy, to jest ogłoś Kodeks Świecki, który czeka na to od lat, gotowy jak zongyańskie Hoden stuletnie. Ogłoś, tak byśmy już w tych durśzlitniś nowych, ale jednak lepszych warunkach wyglądali Jutrzenki Socjogramu. Już cajt.

Jeżeli zaś wpierw drzemkę chcesz odbyć, Weitlisie Vater, swoim zwyczajem, niech tak będzie. Pamiętaj tylko, że do końca miesiąca jedno masz czas. Po tym bowiem czasie w myśl artikielu XXXI opuszczenie ciała przez Ducha Świeckiego ogłoszone zostanie, nawet jeżeli Kodeks się nie pojawi. Genug szon! Apeluję!

--
☭ dalajwanda Mubarak Zprzcz

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.