Re: Ostatni List Dalajwandy do Ojcoświeckistów


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 08.01.2020 o 01:16, Prezerwatyw Tradycja Radziecki pisze:
I jak powiedział lata temu archiksięć Ivo Karakachanow - "Nie lękajcie się!", tak też i ja mówię wprost - Ojcze Świecki, hab niemals Angst! Zrób co do Ciebie należy, to jest ogłoś Kodeks Świecki, który czeka na to od lat, gotowy jak zongyańskie Hoden stuletnie. Ogłoś, tak byśmy już w tych durśzlitniś nowych, ale jednak lepszych warunkach wyglądali Jutrzenki Socjogramu. Już cajt.
Genoße Dalleiwande ist sehr richtig. Wir wollen neues Gesetzbuch, und Wziernik der Fünfte ist ein lazy Bum. Es gefällt Wanda nicht! Schande!

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.