Re: KIEDY WYBORY OJEZU


Prezerwatyw Tradycja Radziecki
 

Czołem Ola,

KIEDY WYBORY OJEZU
Też jestem ciekawy. Z chęcią zobaczę kandydatury.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.