Re: Wstępna lista wyborców

Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

niedz., 12 sty 2020 o 15:46 Alojzy Pupka <@alojzypupka> napisał(a):
To jak, towarzyszko? Mówimy o B0023, tow. Michaelus aka Sosnowiecki.

Już ma [ systemowo]


--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.