I ja też mogę zostać Pitagorasem, znaczy, Prezydentką

Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

Niniejszym zgłaszam swój udział jako kandydatka w tym Grand Prix
Genosse-Wanda-Stadt Le Mans 24 Heures.


--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.