Re: Archiwa LDMW (i nie tylko) z hoo!Ya

Polyna <polyna@...>
 

Dnia 13 stycznia 2020 02:01:30 CET, Prezerwatyw Tradycja Radziecki <@PTR> napisał(a):
Potwierdzam że poszło, potwierdźcie że doszło!
Doszło. Jutro się zajmę tym.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.