Re: Wstępna lista wyborców

Torkan Ingawaar
 

Towarzyszu Trybunie,

w związku z Postanowieniem cenzorki nr 33 z dnia 13 stycznia 2020 o nadaniu obywatelstwa, proszę o dopisanie mnie do listy wyborców.

Torkan Ingawaar, B0801

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.