Re: Wandejski wariant Markdowna zarejestrowany w IANA


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

https://www.iana.org/assignments/markdown-variants/SSW tego linka
trzeba było dać Towarzyszko.


--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.