Re: KIEDY WYBORY OJEZU


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 12.01.2020 o 15:24, Alojzy Pupka pisze:
Towarzysze,
zgodnie z Ordynacją zobowiązany jestem (i bardzo słusznie!) do
odczekania co najmniej tygodnia między ogłoszeniem wstępnej listy
wyborców, a formalnym rozpisaniem wyborów. O ile nie mylę się w
matematyce, tydzień ten minie we wtorek – wtedy proszę mnie molestować
o dalsze działania, jeśli ich sam z siebie od razu nie podejmę.
Molestuję.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.