NBN: komunikat okolicznościowy

Helmut Walterycz
 

Towarzyszki i towarzysze!

Dzięki jednej wspaniałej towarzyszce P. NBN została przewietrzona, uzupełniona i spryskana zapasem.

Z tego tytutułu: Hip, hip, hurra! tupiemy.

HW

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.